ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

Jeśli zobaczyłeś w systemie rekrutacyjnym,
że zostałeś przyjęty do I Liceum Ogólnokształcącego,
pamiętaj, że musisz przynieść oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego!

Koniecznie musi to być pomiędzy 6 lipca od godz. 12.00
a 12 lipca do godz. 10.00.

(jeśli w tym terminie nie zostanie dostarczone świadectwo, na Twoje miejsce zostanie przyjęty ktoś inny)

Przynieś do nas:

  • świedectwo ukończenia gimnazjum 

  • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego 

  • deklaracje i oświadczenia rodziców i kandydata (pobierz tutaj) podpisane przez Ciebie i Rodziców

  •  kartę zdrowia 

  • 3 zdjęcia 

  • 12 zł na identyfikator 

  • możesz od razu wpłacić I ratę na obóz integracyjno - naukowy (w ostatnim tygodniu września, wyjeżdżają wszscy uczniowie klas pierwszych) - wpłaty najlepiej dokonać na rachunek bankowy, ale można też gotówką.


Jeśli nie zostałeś przyjęty do naszej szkoły, a chciałbyś się u nas uczyć, możesz złożyć podanie w rekrutacji uzupełniającej w dn.  13 lipca od godz. 8.00 - 16 lipca do godz. 16.00. Jeśli zwalni się miejscr, to przyjmiemy kandydata z najwyższą liczbą punktów spośród zainteresowanych. Dotyczy to także zmiany klasy.

(Do klasy artystycznej, do klasy biologicznej oraz na miejsca dla uczniów z orzeczeniem obowiązywać będzie dodatkowo rozmowa).


 

239.jpg

 

 

 

;


 
 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 326430
© 2010 Jedynka.org