ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Język angielski


Angielski w naszej szkole jest kontynuacją nauczania tego przedmiotu w szkole podstawowej lub/i gimnazjalnej. W pierwszym tygodniu nauki w I LO przeprowadzony jest test diagnostyczny, po którym wszyscy uczniowie klas I-szych podzieleni są na grupy o różnym poziomie zaawansowania językowego.

Lekcje angielskiego odbywają się w wymiarze 3, 5 lub 6 godzin tygodniowo, w zależności od wybranego profilu klasy.

Zespół nauczycieli języka angielskiego dokłada wszelkich starań, aby  lekcje angielskiego w naszej szkole prowadzone były zgodnie z założeniami nowoczesnej dydaktyki nauczania języków obcych, a realizacja wybranego  programu nauczania w trakcie trzyletniego cyklu nauki przygotowała uczniów do sprostania standardom wymagań egzaminu maturalnego. Osiągane przez naszych uczniów wyniki z matury z języka angielskiego świadczą o dobrym poziomie nauczania tego przedmiotu w naszej szkole.

Informator maturalny

 

 

Aktualnie obowiązujące dokumenty dotyczące oceniania:

* ustawa o systemie oświaty (str. 147 - 228)

* rozporządzenie Ministra Edukacji

* zmiana rozporządzenia

* statut I LO

* Przedmiotowe Zasady Oceniania

*wymagania edukacyjne- kryteria oceniania ogólne


Wymagania edukacyjne sformułowane są w następujących dokumentach:

Podstawie programowej

Przedmiotowych Systemach Oceniania do podręcznika My Matura Success Pre-Intermediate

Przedmiotowych Systemach Oceniania do podręcznika My Matura Success Intermediate

Przedmiotowych Systemach Oceniania do podręcznika Gateway Plus 2

Przedmiotowych Systemach Oceniania do podręcznika Gateway Plus 3

Przedmiotowych Systemach Oceniania do podręcznika Gateway Plus 4

Przedmiotowych Systemach Oceniania do podręcznika Matura 2015. Repetytorium

Przedmiotowych Systemach Oceniania do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy

Przedmiotowych Systemach Oceniania do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom rozszerzony

Przedmiotowych Systemach Oceniania do podręcznika Matura Focus 4 


Nauczyciele języka angielskiego:

Burczycka Agnieszka ,

Galas Agata ,
Głasek Katarzyna ,

Kolczyńska Filipowicz Marta ,
Krawczykowska Renata ,
Kubit Agnieszka ,
Świderski Michał ,
Wilczyński Robert

 

3767.jpg

 

Halloweenowe filmiki i prezentacje stworzone przez naszych uczniów:

How to make fake blood? http://bit.ly/2zXHWhp  Ania, klasa 3c

Halloween, a holiday http://bit.ly/2yaezLj   Wiktor, klasa 3d

Halloween https://www.powtoon.com/online-presentation/ebWEYMbzl2X/?mode=movie  Bożenka, klasa 3d

History of Halloween http://prezi.com/xalobx3fvkc0/?utm_campaign=share&utm_medium=copy Kasia i Jula, klasa 3c

 

 

 


Oprócz zadań programowych nauczyciele stwarzają warunki do realizacji projektów suplementarnych, dzięki którym uczniowie stają się współodpowiedzialni za własny proces uczenia się języka. Wydarzenia zorganozowane w ubiegłym roku szkolnym:


Dni Kultury, konkursy!!! Cool

 

Zachęcamy wszystkich, którym bliska jest poezja, do wzięcia udziału w kolejnej edycji Dni Kultury w naszym liceum– recytacja poezji o NATURZE. Aby ułatwić uczniom wybór, poniżej znajdują się propozycje wierszy.

1. POEMS / NATURE

2. Poetry Please: The Seasons

3. Poetry Out Loud

4. Nature Poems

 

 

KONKURS RECYTATORSKI- ETAP SZKOLNY

„ JAKA JESTEŚ NATURO?– OBRAZY PRZYRODY W POEZJI OBCOJĘZYCZNEJ”  luty/marzec 2016 

Cele konkursu

 • rozbudzanie zainteresowania poezją polską i obcą poświęconą poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie natury egzystencjalnej,
 • kształtowanie postawy zrozumienia innych kultur poprzez doskonalenie umiejętności użycia języków obcych,
 • umożliwienie publicznego zaprezentowania się utalentowanym uczniom naszej szkoły,
 • zachęcenie do uczestnictwa w życiu kulturalnym Warszawy,
 • odkrywanie talentów recytatorskich w języku polskim i następujących językach nowożytnych: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.

Organizacja i przebieg konkursu recytatorskiego w językach obcych.

 • Aby wziąć udział w konkursie recytacji w języku obcym należy:

- wybrać jeden utwór poetycki zgodny z  tematyką konkursu oraz nauczyć się go na pamięć,

- zgłosić do 18 lutego 2016 chęć uczestnictwa w recytacjach swojemu nauczycielowi języka obcego ( do zgłoszenia należy dołączyć wydrukowany tekst utworu z tytułem i  nazwiskiem autora ).

 • Zgłoszeni przez swoich nauczycieli uczniowie wezmą udział w Konkursie, który odbędzie się w I LO 19 lutego  2016 o godz. 13.00.
 • Szkolne Jury oceni sposób interpretacji, poprawność dykcji oraz ogólne wrażenie artystyczne.
 • Laureaci   wezmą udział w finale konkursu recytatorskiego, który odbędzie się 4 marca 2016 w auli.

          W tym dniu laureatom zostaną wręczone nagrody.

Informacje dodatkowe

 • Zgodnie z zapisem w Przedmiotowym Systemie Oceniania dotyczącym uczestnictwa w konkursach i olimpiadach, uczniowie, którzy zakwalifikują się do finału konkursu otrzymują, oprócz nagród rzeczowych, dodatkową ocenę cząstkową – celującą - z języka obcego, w jakim recytowali utwór.
 • Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do finału, lecz osiągnęli wysokie noty Jury, otrzymują dodatkową ocenę cząstkową– bardzo dobrą – z języka obcego, w jakim recytowali utwór.
 • Reprezentowanie klasy w  konkursie brane jest pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania.
 • Nauczyciele języka obcego, na prośbę zainteresowanego ucznia, udzielą wskazówek co do poprawnej wymowy oraz intonacji wybranego wiersza.
 • Wszelkie pytania związane  z uczestnictwem w KONKURSIE można kierować do swoich nauczycieli języków obcych.
 • Koordynatorem Konkursu Recytacji Obcojęzycznych jest Krystyna Jasińska.

 

 

SZKOLNY KONKURS PISANIA LIMERYKÓW:

luty/marzec2016

Cele konkursu

 • rozbudzanie zainteresowania poezją ,
 • doskonalenie umiejętności pisania w  języku angielskim,
 • zachęcenie całej społeczności uczniowskiej do uczestnictwa w życiu kulturalnym naszej szkoły,
 • odkrywanie talentów w zakresie pisania krótkich form poetyckich oraz umożliwienie publicznego zaprezentowania ich na forum szkoły.

Organizacja i przebieg konkursu limeryków napisanych w języku obcym nowożytnym.

 • Aby wziąć udział w Konkursie Limeryków w języku angielskim należy:

         - napisać w języku angielskim limeryk, który w sposób humorystyczny przedstawi świat przyrody wokół nas.

         - przekazać napisany przez siebie limeryk do 18 lutego 2016 swojemu nauczycielowi języka angielskiego.

 • Zgłoszone do Konkursu limeryki ocenione zostaną przez Szkolne Jury pod względem treści, struktury charakterystycznej dla limeryków, poprawności językowej oraz elementu humorystycznego.
 • Najlepsze limeryki zostaną zaprezentowane podczas Gali Finałowej, która odbędzie się 4 marca 2016  w auli I LO.

W tym dniu  zostaną wręczone nagrody.

Informacje dodatkowe

 • Zgodnie z zapisem w Przedmiotowym Systemie Oceniania dotyczącym uczestnictwa w konkursach i olimpiadach, uczniowie, których limeryki zakwalifikują się do finału Konkursu otrzymują, oprócz nagród rzeczowych, dodatkową ocenę cząstkową – celującą - z języka angielskiego.

Olimpiada Języka Angielskiego

- etap szkolny odbędzie się w poniedziałek, 16 listoapada 2015.

Dostępna jest już platforma treningowa z testami z języka angielskiego, dostępna nie tylko dla uczniów przygotowujących się do olimpiady, ale dla wszystkich, pragnących spróbować swoich sił w języku angielskiem.
Platforma dostępna jest pod adresem http://rejestracja.oja.wsjo.pl
Po ok 15 minutach od dokonania rejestracji można zalogować się do platformy na stronie: https://www.e-wsjo.pl/olimpiadyjezykowe
Proszę zwrócić uwagę na poprawność wpisywanego adresu e-mail przy rejestracji, przy podaniu błędnego lub nieistniejącego adresu e-mail rejestracja i logowanie się do platformy nie będą możliwe. 

 

 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 376667
© 2010 Jedynka.org