ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; (22) 839-48-13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Rekrutacja

 

Informacja
o klasach pierwszych w roku szkolnym 2018/2019,

o rekrutacji i punktowanych przedmiotach,
o profilach i innych ważnych sprawach.
(kliknij)


3833.jpg

 

- prawdziwy wybór rozszerzeń po I klasie
- indywidualny tutoring (w wybranych klasach)
- angielski na kilku poziomach zaawansowania, drugi język do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

(i) do klasy zostanie przyjętych 15 osób w wyniku normalnej rekrutacji oraz 3-5 kandydatów ze specjalnymi potrzebami.
Do tych klas, w części ogólnej, zapraszamy dobrych uczniów, samodzielnych, z wysokim poziomem empatii.
Ważne - do częsci ogólnej klas integracyjnych nie powinni kandydować uczniowie, którzy nie mają orzeczenia a oczekują specjalnego traktowania - w tych klasach jest realizowany taki sam program liceum i stosowane są takie same wymagania. Jedynie uczniowie z orzeczeniem korzystają z pomocy nauczyciela wspomagającego.

Klasy (i) mają zajęcia w tych częsciach szkoły, do których można dojechać na wózku inwalidzkim.

 

Kandydatów z orzeczeniem zapraszamy jak najwcześniej
do kontaktu ze szkolnym puktem konsultacyjnym -
terminy ustalane telefonicznie lub e-mail: sekretariat@jedynka.org.

 

 

TERMINY:

Harmonogram działań gimnazjalisty

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019 oraz Harmonogram :

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12289,Rekrutacja-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-20182019.html

 

 

Regulamin rekrutacji do I LO

 

 


 

Zasady przyjmowania uczniów do klasy II i III

 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 318306
© 2010 Jedynka.org