ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; (22) 839-48-13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

NOWY STATUT I LICEUM


 

ŻYCIE SZKOŁY ZOBACZ NA FACEBOOKU

 

Zapraszamy Gimnazjalistów i Rodziców

w roku 2017/18 nowe klasy, nowe pomysły, nowe metody:                                           

- klasa sportowa - koszykówka
- klasa sportowa - lekkoatletyka
- klasa artystyczna (i)
- klasa dziennikarska
- klasa medyczna
- klasa matematyczna
- klasa angielska
- klasa ekologiczna (i)
- klasa prawnicza

- prawdziwy wybór rozszerzeń po I klasie
- indywidualny tutoring (w wybranych klasach)
- angielski na kilku poziomach zaawansowania, drugi język do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski.


U NAS NIE MA WYŚCIGU SZCZURÓW!!!                                      

Integracja:
8-10 miejsc w dwóch klasach integracyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kandydatów z orzeczeniem zapraszamy do wcześniejszego kontaktu
z Punktem Konsultacyjnym: integracja@jedynka.org .

 

Regulamin Rekrutacji (kliknij)

Szczegółowy opis klas (kliknij)


Zajrzyj do FACEBOOKA,  i  do zakładki DLA UCZNIÓW

Rekrutacja

 


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 (regulamin rekrutacji w I LO)


Opis klas I na rok szkolny 2017/18

 

Terminarz rekrutacji


Zarządzenie  Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018
WYMAGANE DOKUMENTY (kandydaci już przyjęci)

Razem z oryginałami świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminów gimnazjalnych  kandydaci dostarczają niżej wymienione dokumenty:

1. 3 fotografie legitymacyjne (podpisane: imię, nazwisko, klasa).

2. Karta zdrowia (odebrana z gabinetu lekarskiego w gimnazjum).

3. Informacje dodatkowe o kandydacie do I Liceum Ogólnokształcące go z Oddziałami Integracyjnymi  (Druk do pobrania).

4. Kwestionariusz osobowy ucznia.

5. Ankieta dla kandydatów posiadających opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6. KIPU - Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (tylko kandydaci, którzy mieli założoną dokumentację KIPU w gimnazjum).

7. IPET - Indywidualny Program Edukacyjno - Tearpeutyczny (tylko kandydaci, którzy mieli założoną w gimnazjum dokumentację IPET).

 

 

 

 

 


 

Zapraszamy kandydatów do I Liceum na rok 2017/18
na spotkania informacyjne w ramach "Dni otwartych drzwi" :

w marcu i kwietniu 2017 roku
 


 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 268086
© 2010 Jedynka.org