ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; (22) 839-48-13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Rekrutacja

 

mamy kilka WOLNYCH MIEJSC  w klasie sportowej!

 otwieramy także dodatkową klasę - profil ogólny

zainteresowanych prosimy o składanie podań w sekretariacie liceum

ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie,
zapraszamy wyłącznie osoby, które mają dobre wyniki na świadectwie i na egzaminie gimnazjalnym

 


 KLASY 2017/18                                          

- klasa sportowa - koszykówka
- klasa sportowa - lekkoatletyka
- klasa artystyczna (i)
- klasa dziennikarska
- klasa medyczna
- klasa matematyczna
- klasa angielska
- klasa ekologiczna (i)
- klasa prawnicza

- prawdziwy wybór rozszerzeń po I klasie
- indywidualny tutoring (w wybranych klasach)
- angielski na kilku poziomach zaawansowania, drugi język do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski.

 

Regulamin Rekrutacji (kliknij)

Szczegółowy opis klas (kliknij)


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 (regulamin rekrutacji w I LO)


Opis klas I na rok szkolny 2017/18

 

Terminarz rekrutacji


Zarządzenie  Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018
WYMAGANE DOKUMENTY (składane w terminie 6 - 14 lipca 2017 r.)

Razem z oryginałami świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminów gimnazjalnych  kandydaci dostarczają niżej wymienione dokumenty:

1. 3 fotografie legitymacyjne (podpisane: imię, nazwisko, klasa).

2. Karta zdrowia (odebrana z gabinetu lekarskiego w gimnazjum).

3. Ankieta dla kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  (druk do pobrania).

4. Kwestionariusz kandydata- wypełniają tylko kandydaci, dla których I LO nie było szkołą pierwszego wyboru (druk do pobrania).

5. Ankieta dla kandydatów posiadających opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (druk do pobrania).

6. KIPU - Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (tylko kandydaci, którzy mieli założoną dokumentację KIPU w gimnazjum).

7. IPET - Indywidualny Program Edukacyjno - Tearpeutyczny (tylko kandydaci, którzy mieli założoną w gimnazjum dokumentację IPET).

 

 

 

 

 


 

Zapraszamy kandydatów do I Liceum na rok 2017/18
na spotkania informacyjne w ramach "Dni otwartych drzwi" :

w marcu i kwietniu 2017 roku

 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 273865
© 2010 Jedynka.org