ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; (22) 839-48-13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Rekrutacja

Zapraszamy na DNI OTWARTE

 7.03.2018

18.04.2018 

Od 16:30 - zwiedzanie szkoły, 
o 17:30 zapraszamy do auli I LO na spotkanie z Dyrektorem
po części ogólnej spotkanie z rodzicami kandydatów z orzeczeniem
w sali konferencyjnej na parterze

 


 

 

 

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Nazwa klasy

I przedmiot rozszerzony

II przedmiot rozszerzony


dziennikarska

j. polski

 

 

 

sam wybierasz
II przedmiot rozszerzony

matematyczna

matematyka

 

ogólna

j. angielski

 

medyczna

biologia

 

prawnicza

historia

 

artystyczna   (i)

j. polski

 

biologiczna    (i)

biologia

 

matematyczno-informatyczna

matematyka

informatyka

 

- prawdziwy wybór rozszerzeń po I klasie
- indywidualny tutoring (w wybranych klasach)
- angielski na kilku poziomach zaawansowania, drugi język do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

(i) do klasy zostanie przyjętych 15 osób w wyniku normalnej rekrutacji oraz 3-5 kandydatów ze specjalnymi potrzebami.
Do tych klas, w części ogólnej, zapraszamy dobrych uczniów, samodzielnych, z wysokim poziomem empatii.
Ważne - do częsci ogólnej klas integracyjnych nie powinni kandydować uczniowie, którzy nie mają orzeczenia a oczekują specjalnego traktowania - w tych klasach jest realizowany taki sam program liceum i stosowane są takie same wymagania. Jedynie uczniowie z orzeczeniem korzystają z pomocy nauczyciela wspomagającego.

Klasy (i) mają zajęcia w tych częsciach szkoły, do których można dojechać na wózku inwalidzkim.

 

Kandydatów z orzeczeniem zapraszamy jak najwcześniej do kontaktu ze szkolnym puktem konsultacyjnym - terminy ustalane telefonicznie lub e-mail: sekretariat@jedynka.org.

 

 

TERMINY:

Harmonogram działań gimnazjalisty

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019 oraz Harmonogram :

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12289,Rekrutacja-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-20182019.html

 

 

 


 

Zasady przyjmowania uczniów do klasy II i III


 

 

Regulamin Rekrutacji (kliknij)

Szczegółowy opis klas (kliknij)


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 (regulamin rekrutacji w I LO)


Opis klas I na rok szkolny 2017/18

 

Terminarz rekrutacji


Zarządzenie  Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018
WYMAGANE DOKUMENTY (składane w terminie 6 - 14 lipca 2017 r.)

Razem z oryginałami świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminów gimnazjalnych  kandydaci dostarczają niżej wymienione dokumenty:

1. 3 fotografie legitymacyjne (podpisane: imię, nazwisko, klasa).

2. Karta zdrowia (odebrana z gabinetu lekarskiego w gimnazjum).

3. Ankieta dla kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  (druk do pobrania).

4. Kwestionariusz kandydata- wypełniają tylko kandydaci, dla których I LO nie było szkołą pierwszego wyboru (druk do pobrania).

5. Ankieta dla kandydatów posiadających opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (druk do pobrania).

6. KIPU - Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (tylko kandydaci, którzy mieli założoną dokumentację KIPU w gimnazjum).

7. IPET - Indywidualny Program Edukacyjno - Tearpeutyczny (tylko kandydaci, którzy mieli założoną w gimnazjum dokumentację IPET).

 


 

 

 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 308133
© 2010 Jedynka.org