ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

STATUT I LICEUM
(przyjęty uchwałą rady pedagogicznej z dn. 31.08.2018)
zmiany w stosunku do poprzedniego są w zakładce Dla uczniów


ŻYCIE SZKOŁY ZOBACZ NA FACEBOOKU


   Zajrzyj     do FACEBOOKA     do zakładki DLA UCZNIÓW        do zakładki AKTUALNOŚCI.       Wejdź do DZIENNIKA.


 

UWAGA!!! Maturzyści zapraszamy do zakładki Aktualności

 

Informatyka

Witamy na stronie przedmiotu

Informatyka.


3412.jpg

W naszej szkole przedmiot informatyka podstawowa realizowany jest w klasie pierwszej w grupach w wymiarze 1 godziny lekcyjnej.

Informatyka rozszerzona realizowana jest jedynie jedynie w klasach drugich i trzecich "B".  W klasach tych przedmiot ten nauczany jest w grupach po  trzy godziny lekcyjne.

Głównym celem nauczania informatyki rozszerzonej jest przygotowanie uczniów do zdawania tego przedmiotu na egzaminie maturalnym.

Zajęcia z informatyki odbywają się w dwóch nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Komputery mają zainstalowny system operacyjny Windows 7, pracują w domenie podłączone do serwera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie sieciowe SBS 2003. W każdej pracowni znajduje się drukarka laserowa, dobrej jakości skaner oraz rzutnik multimedialny, który bardzo ułatwia prowadzenie lekcji.


Nauczyciele informatyki:

- Danuta Magdzik - Sadura

- Tomasz FatygaZajęcia wspomagane są szkolną platformą edukacyjną Moodle, do której uczniowie mają dostęp.

Moodle - Platforma edukacyjna I LO

 

Aktualne rozporządzenia ministra edukacji dotyczące oceniania:

Rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2015 r.

Zmiana rozporządzenia z dnia 11  sierpnia 2016 r.


Każdy z uczniów  powinien znać regulamin korzystania z pracowni informatycznej oraz przedmiotowy system oceniania i nie tylko: 

Regulamin pracowni informatycznej

Przedmiotowy system oceniania z informatyki.

Wymagania edukacyjne z informatyki - zakres podstawowy.

Wymagania edukacyjne z informatyki - zakres rozszerzony.

Zakres materiału nauczania z planem dydaktycznym - zakres podstawowy.

Zakres materiału nauczania z planem dydaktycznym - zakres rozszerzony.

 

 


 

 

Wszystkich zainteresowanych maturą z informatyki odsyłam na stronę poświęconą temu zagadnieniu.

Strona poświęcona maturze z informatyki


Polecam również stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnejl, na której można znaleźć arkusze maturalne od roku 2005 oraz obowiązujące standardy i procedury egzaminacyjne .

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


 

 

  

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 332004
© 2010 Jedynka.org