ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

STATUT I LICEUM
(przyjęty uchwałą rady pedagogicznej z dn. 31.08.2018)


ŻYCIE SZKOŁY ZOBACZ NA FACEBOOKU


   Zajrzyj     do FACEBOOKA     do zakładki DLA UCZNIÓW        do zakładki AKTUALNOŚCI.       Wejdź do DZIENNIKA.


 

 

Etyka

3467.jpg

Kierunek naszych rozważań oraz dobór tekstów źródłowych wyznaczają trzy wartości platońskie: prawda, dobro, piękno. 

Inspiracją są również myśli Immanuela Kanta: 

Co jest pewne?

Co powinienem czynić?

Na co mogę mieć nadzieję?

 

Na lekcjach poznajemy poglądy filozofów różnych epok, a także rozważamy współczesne zagadnienia etyczne.

 

Uczniowie, którzy zadeklarowali uczestnictwo w zajęciach są zobowiązani do rzetelnej frekwencji.

 

Podsumowaniem każdego semestru jest praca pisemna na temat odpowiadający zainteresowaniom filozoficzno - etycznym ucznia/uczennicy.

 

Przemysław Fill - nauczyciel etyki

  

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 335783
© 2010 Jedynka.org