ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Książki


Księgozbiór biblioteki liczy 28207 woluminów (stan liczony 1 września 2019 roku). Oprócz lektur do języka polskiego, gromadzimy wiele książek z zakresu szeroko pojętej humanistyki oraz literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy.

W czytelni uczniowie znajdą wydawnictwa informacji bezpośredniej - encyklopedie, leksykony, słowniki, informatory, poradniki, przewodniki oraz bogaty zbiór wydawnictw z dziedziny sztuki (m.in. albumy).

Księgozbiór jest czytelnie oznaczony, podzielony na działy według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Zbiory w każdym dziale ustawione są w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów lub w przypadku dzieła zbiorowego według tytułu. (Dzieło zbiorowe to praca napisana przez więcej niż trzech autorów).

3887.jpg 

 

 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 396229
© 2010 Jedynka.org