ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; (22) 839-48-13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Dla uczniów

Podręczniki na rok 2017/18  (kliknij)


Od nowego roku szkolnego w klasach 2 i 3 przedmiotów:

[matematyka i matematyka praktyczna],

[geografia i geografia w praktyce],

[język polski i nauka o literaturze],

[język polski i kultura języka polskiego]

[język angielski i konwersacje z języka angielskiego]

będzie uczył jeden nauczyciel i będzie z nich wystawiana jedna ocena łączna. W niektórych klasach w planie lekcji nadal będą widoczne oba przedmioty, w innych będzie widoczny jeden, ale z większą liczbą godzin.

Matematyka praktyczna będzie w podziale na grupy międzyklasowe (tak samo jak matematyka).

W klasach 1 i 2 język angielski będzie realizowany w w podziale na grupy międzyklasowe ( nie dotyczy klas z rozszerzonym angielskim).

 


 


FLEX – program wymiany uczniów szkół średnich


GODZINA DYREKTORSKA

Co oznacza w planie lekcji „godzina dyrektorska”?

W Polsce szkołom publicznym przypisane są różne zadania związane z rozwojem i wspieraniem uczniów. Większość z nich opisana jest w tzw. podstawie programowej kształcenia ogólnego i przypisana do konkretnych przedmiotów, natomiast część jest sformułowana w sposób ogólny lub wynika z przepisów szczegółowych. Rozporządzenie o ramowych planach nauczania w szkołach publicznych nie przypisuje specjalnie wyznaczonego czasu na realizację tych zdań. Nie powinny one jednak odbywać się zamiast lekcji konkretnych przedmiotów. Aby umożliwić właściwą organizację tych zdań szkoły, a także możliwość realizowania działań z inicjatywy rady rodziców, organu  prowadzącego i samorządu szkolnego wprowadzamy „godzinę dyrektorską”.


To czas, kiedy będą mogły odbywać się zajęcia, spotkania, szkolenia, to czas na realizację projektów międzyklasowych lub międzyszkolnych, zajęcia związane z szeroko pojętą edukacją zdrowotną i prawną itp.


To nie będzie normalna typowa lekcja. O tym, czy w danym tygodniu klasa będzie miała w tym czasie zajęcia i czy będą one dla uczniów obowiązkowe czy fakultatywne informacja będzie przekazywana z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. Jeśli będzie informacja, że w danym tygodniu klasa nie ma „godziny dyrektorskiej”, uczniowie mają wolne (wychodzą wcześniej lub później przychodzą).

 


Wzory dokumentów:

 

- Podanie o wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej.pdf

- Podanie o zmianę drugiego język obcy.pdf

Dane do przelewu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw:

Miasto Stołeczne Warszawa

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

im. B. Limanowskiego w Warszawie

Rachunek: 21 1030 1508 0000 0005 5096 0079 Citi handlowy

Numer konta, na który należy wpłacać należność za duplikaty: legitymacji szkolnych oraz świadectw.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego (w przypadku uczniów klasę) oraz za co dokonano wpłaty.

 

 


Czytelnia Naukowa nr XVI zaprasza!

Czytelnia gromadzi i udostępnia publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym, literaturę piękną, audiobooki, filmy na DVD.

Adres: Plac Inwalidów nr 3, Warszawa

www.bpzoliborz.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 286445
© 2010 Jedynka.org