ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Rada Rodziców

radarodzicow@jedynka.org
regulamin Rady Rodziców


Prezydium Rady Rodziców
Pani Nina Gierałtowska  (przewodnicząca RR)
Pani Katarzyna Dymitrowska  (wiceprzewodnicząca RR)
Pani Ewa Bąk-Filipek (skarbnik RR)
Pani Ewa Run
Pani Katarzyna Wolska
Pani Bogusława Wojciechowska
Pani Jolanta Glinka
Pan Rafał Pelc


 

 

UWAGA!

Uległ zmianie nr konta Rady Rodziców, nowy numer  

43 1240 2063 1111 0010 6017 8889

Bank Pekao S.A.

XVIII Oddział w Warszawie

Al Jana Pawła II 61B ; 01-031 Warszawa

Osoby, które wpłacały zleceniem stałym prosimy o wpłaty na nowe konto !

 


 

 

 


 

20.03.2013

regulamin Rady Rodziców uchwalony 20.03.2013 

 

 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 389414
© 2010 Jedynka.org