ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; (22) 839-48-13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Deklaracja maturalna

UWAGA!!!

Maturzyści do 30 września 2017 roku muszą złożyć deklarację maturalną.
W tym roku szkolnym podobnie jak poprzednio korzystamy z elektronicznego systemu składania deklaracji maturalnych.

Deklaracje 1a_N są juz dostępne, należy je pobrać ze strony internetowej:

Proszę pobrać plik deklaracji i zapisać u siebie na komputerze, podczas wypełniania deklaracji należy podać identyfikator szkoły: 
 
identyfikator znajduje się w gablocie przed sekretariatem
 
Wypełnioną deklarację należy zapisać w pliku o nazwie:
klasa_imię_nazwisko, nastepnie wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły, oraz obowiązkowo przesłać plik na adres email:  

matura@jedynka.org
 
W temacie wiadomości proszę wpisać: (KONIECZNIE WEDŁUG PRZEDSTAWIONEGO SCHEMATU)

"Deklaracja na maturę 2018: klasa, imię i nazwisko"

Dla Rodziców

JAK WEJŚĆ DO E-DZIENNIKA?


Rada Rodziców I LO w roku szkolnym 2017/18

e-mail: radarodzicow@jedynka@org

 

Prezydium Rady

Pan Robert Gołębiewski - przewodniczący

Pan Mirosław Sadkowski - zastępca przewodniczącego

Pani Ewa Bąk Filipek - skarbnik

Pani Katzrzyna Staszewska

Pani Sylwia Wiśniewska

Pani Nina Gierałtowska


Komisja Rewizyjna

pani Bogusława Wojciechowaska

pani Elżbieta AndrzejczakKto może pomóc? Potrzebujemy pomocy rodziców, absolwentów i przyjaciół!

  • przewiezienie kilku mebli (potrzebny ciut większy samochód) - meble są do części rekreacyjnej dla uczniów
  • obszycie siedzisk i poduszek  - meble są do części rekreacyjnej dla uczniów
  • konsultacje budowlane - (przygotowujemy zamówienie na wykonanie ekspertyzy dachu i eksperyzy fundamentów) - potrzebujemy rady kogoś, kto się na tym zna
  • konsultacje elektryczne - (przygotowujemy zamówienie na wykonanie napraw i przeglądów po wakacyjnej awarii) - potrzebujemy rady kogoś, kto się na tym zna
  • pomoc w przygotowaniu wniosków do projektów (wnioskujemy o granty, o środki finansowe itp)
  • Czy ktoś ma na zbyciu i może oddać meble w niezłym stanie - fotele, kanapy, duży stół krzesła - urządzamy "Klub" uczniowski
  • poprowadzenie ciekawych zajęć lub warsztatów dla młodzieży
  • wiele wiele innych....
           ... kto może pomóc prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub z dyrektor@jedynka.org


Indywidualne nauczanie

Informacja dla rodziców uczniów korzystających dotychczas z indywidualnego nauczania na terenie szkoły:
Zgodnie z podpisanym w piątek rozporządzeniem ministra edukacji, dla uczniów, którzy będą mieli orzeczenia wydane po 31.08.2017 nie będzie już możliwości indywidualnego nauczania w szkołach.
Zmienią się także poradnie wydające orzeczenia o niezbędna dokumentacja.
Nauczanie indywidualne w domu będzie ustalane jedynie w bardzo szczególnych przypadkach zdrowotnych.

Z uwagi na to, że nasi uczniowie mieszkają w całej Warszawie i okolicznych powiatach, nie ma możliwości, aby nauczyciele ze szkoły dojeżdżali do domu ucznia - w koniecznych sytuacjach nauczanie w domu może być organizowane przez inną szkołę.
Zainteresowanych prosimy pytać o szczegóły bezpośrednio w szkole.

 


 Ubezpiecznie NW uczniów na rok 2017/18 nie zostało jeszcze wybrane.


Matura od 2015 - film CKESTUDNIÓWKA 2018

Termin: 5 stycznia 2018 rok

miejsce: Forteca, Zakroczymska 12zobacz zdjęcia


STUDNIÓWKA 2017

 

Termin: 3 luty 2017 rok

miejsce: Hotel Lord, Warszawa Okęcie, aleja Krakowska 218

WPŁATY:

Tytuł wpłaty:  Studniówka 2017, Imię, Nazwisko, Klasa

Numer konta: 57 1240 2063 1111 0010 6503 6979 PKO SA

Terminy wpłat:

- do 30 maja 2016 roku wpłata 200 PLN

- do końca września 2016 roku 150 PLN

- za osobę towarzyszącą (do końca października 2016 roku) 200 PLN

Uczeń może ubiegać się o zwrot zaliczki tylko w przypadkach wyjątkowych tj. :

- nie przechodzi do klasy programowo wyższej

- zmienia szkołę.

__________________________________________________________________________________________________ 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 281401
© 2010 Jedynka.org