ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; (22) 839-48-13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

NOWY STATUT I LICEUM


 

ŻYCIE SZKOŁY ZOBACZ NA FACEBOOKU

 

Zapraszamy Gimnazjalistów i Rodziców

w roku 2017/18 nowe klasy, nowe pomysły, nowe metody:                                           

- klasa sportowa - koszykówka
- klasa sportowa - lekkoatletyka
- klasa artystyczna (i)
- klasa dziennikarska
- klasa medyczna
- klasa matematyczna
- klasa angielska
- klasa ekologiczna (i)
- klasa prawnicza

- prawdziwy wybór rozszerzeń po I klasie
- indywidualny tutoring (w wybranych klasach)
- angielski na kilku poziomach zaawansowania, drugi język do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski.


U NAS NIE MA WYŚCIGU SZCZURÓW!!!                                      

Integracja:
8-10 miejsc w dwóch klasach integracyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kandydatów z orzeczeniem zapraszamy do wcześniejszego kontaktu
z Punktem Konsultacyjnym: integracja@jedynka.org .

 

Regulamin Rekrutacji (kliknij)

Szczegółowy opis klas (kliknij)


Zajrzyj do FACEBOOKA,  i  do zakładki DLA UCZNIÓW

konkursy

jeśli chcesz wziąć udział w jednym z niżej wymienionych konkursów zgłoś to swoiemu nauczycielowi


Konkurs literacki - Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony

                                                Organizatorem jest Fundacja „Gdzie”, ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Fundacja „Łączka” wespół z portalami internetowymi: Pressmania.pl i Glossgminny.pl

4.09.2016 -> 20.09.2016


 

Konkurs na plakat o tematyce bioetycznej

Organizatorem jest Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

4.09.2016 -> 10.10.2016

 


Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK

 

Organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości..

4.09.2016 -> ...


Młody Innowator” - „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”.

 

                                                   Organizatorem jest Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.     

4.09.2016 -> 10.02.2017


 

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE 2016/2017

    Organizatorem jest MEN zlecający poszczególnym komitetom. 

4.09.2016 -> ...


 

OLIMPIADY INTERDYSCYPLINARNE I INNE 2016/2017

    Organizatorem są uprawnione podmioty

4.09.2016 -> ... 


 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 268086
© 2010 Jedynka.org